Ομιλια 4

Δημήτριος Γεωργακέλλος, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Ασφαλιστική Απάτη- όχι ένα αθώο και ασήμαντο έγκλημα»
Η ασφαλιστική απάτη υπονομεύει το ασφαλιστικό σύστημα καθώς εξαντλεί τα χρήματα που καταβάλλονται από έντιμους πελάτες για την κάλυψη πραγματικών ζημιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στα ασφάλιστρα, την αύξηση του πληθωρισμού, την απώλεια θέσεων εργασίας κλπ.
Η απάτη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αποτελεί από καιρό ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους ασφαλιστές. Καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να μετριάσουν την απάτη, οι απατεώνες συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της διαδικασίας απόκτησης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για να επωφεληθούν από το μέγιστο δυνατό κέρδος. Η απάτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα συστηματικό πρόβλημα που πλήττει τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς ασφαλιστές.
Προκειμένου να υπάρξει δραστική αντιμετώπιση, ένας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο που να περιγράφει όλες τις δραστηριότητες πρόληψης και εντοπισμού απάτης και κατάχρησης του οργανισμού, όπως επίσης και να διασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση των δικαιούχων, των παρόχων και των εργαζομένων όσων αφορά τους ρόλους και τις αρμοδιότητες τους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης τόσο στην έναρξη όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, προκειμένου να τονιστεί η σημασία της καταπολέμησης της απάτης και να διαδοθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές μέσα σε έναν οργανισμό.
Στην προσπάθεια αυτή έχουν σημαντική συμβολή η χρήση της τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να συλλέγουν, να αναλύουν και να μοιράζονται πληροφορίες για την καταπολέμηση της απάτης. Οι πάροχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν εσωτερικά προγνωστικά προγράμματα ανάλυσης για τον εντοπισμό παρεκκλίνουσων μοτίβων και ύποπτων πρακτικών πριν από την υποβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων.
Για να εφαρμοσθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης απάτης και κατάχρησης, όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία και την ευθύνη τους για την πρόληψη και τον εντοπισμό τους.
Εν κατακλείδι, η αποφυγή των λάθος συμπεριφορών, που προκαλούνται εν μέρει από οικονομικά κίνητρα, μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού οργανωτικών βελτιώσεων και πιο διαφανών συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.