Ομιλια 3

Φώτιος Σακελαρίδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Qualia Pharma και της Theracell Advanced Biotechnology Ltd

«Ιατρική Ακριβείας: Βελτίωση των δεικτών υγείας & Μείωση των δαπανών»
Το μοντέλο της Ιατρικής Ακριβείας (ΙΑ) αφορά υγειονομικές παρεμβάσεις σε επίπεδο μικρών ομάδων ή και ατόμων, αντικαθιστώντας την προσέγγιση «μία θεραπεία ταιριάζει σε όλους». Σήμερα ο συνδυασμός των νέων αυτόλογων κυτταρικών & γονιδιακών θεραπειών μαζί με τις ατομικές γονιδιακές αναλύσεις, προσφέρει θεραπευτικές λύσεις σε ανίατες έως τώρα ασθένειες, εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας της ποιότητα ζωής των ασθενών. Η ΙΑ και τα εργαλεία της, πέρα από τις θεραπευτικές λύσεις, μπορεί να προσφέρει και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της πρόληψης εμφάνισης παθήσεων που οφείλονται είτε σε κληρονομικά γνωρίσματα ή στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον τομέα αυτό τόσο μέσω του επιστημονικού προσωπικού της αλλά και μέσω Ελληνικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες και προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τόσο σε τιμές όσο και σε τεχνογνωσία σε παγκόσμια κλίμακα.