Ομιλια 2

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Tέως Βουλευτής, Γραμματέας του Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής

«Δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των δεδομένων για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της διαχείρισης του ΕΣΥ»
Οι δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των δεδομένων όσον αφορά την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της διαχείρισης του ΕΣΥ είναι εξαιρετικές. Η ανάλυση των στοιχείων θα μπορέσει να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί ο περιορισμός των δαπανών και παράλληλα η μεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Είναι πολύ σημαντικό να ενταθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της διοίκησης του ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή τόσο η συλλογή όσο και η αξιοποίηση δεδομένων είναι στα ελληνικά νοσοκομεία τουλάχιστον προβληματική.