Ομιλια 1

Ιωάννης Καραμηνάς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων

«Η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά για την αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας της νόσου Covid-19 και των μελλοντικών συνεπειών της πανδημίας ως προς τη νοσηρότητα»
Η πανδημία της νόσου Covid-19 δοκιμάζει ανελέητα τόσο την ανθρώπινη ζωή όσο και την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, θεμελιώνει (όπως διαφαίνεται από ιατρικές μελέτες, οι οποίες τον τελευταίο καιρό βλέπουν συστηματικά το φως της δημοσιότητας) αύξηση της νοσηρότητας τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και για την μετά Covid εποχή.
Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μιας στενής, διευρυμένης και άκρως στοχευμένης συνεργασίας της ασφαλιστικής αγοράς με τον ιδιωτικό τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτής της υγειονομικής κρίσης, διασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό των δαπανών της ασφάλισης του κλάδου υγείας.