Ομιλια 4

Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθηνών, Νέα Δημοκρατία | Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

«Νομικά ζητήματα της ασφαλιστικής απάτης»
Η ασφαλιστική απάτη προβλέπεται και τιμωρείται ποινικά βάσει του αρ. 386 ΠΚ, ενώ και αστικά συνιστά αδικοπραξία που δίνει δικαίωμα στον ασφαλιστικό φορέα να διεκδικήσει τη ζημία που έχει υποστεί. Η ασφαλιστική απάτη παρουσιάζεται από την πιο απλή μορφή που μπορεί να είναι η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων της υγείας του ατόμου που οδηγούν την ασφαλιστική εταιρία στην σύναψη συμβάσεως και φθάνει μέχρι και σε πιο σύνθετα θέματα, όπως η παραποίηση εγγράφων από συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που υποχρεώνουν την ασφαλιστική εταιρία σε πληρωμή που δεν οφείλει ή επιβαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα με πράξεις που δεν έλαβαν χώρα. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές και το ελεγκτικό πλαίσιο συνεχώς βελτιώνεται.