Ομιλια 2

Νικόλαος Πλατανησιώτης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

«Η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και η αξιοποίηση των δεδομένων στην Υγεία»
Ένα από τα καλά της πανδημίας είναι ότι προχώρησε πολύ έντονα και πολύ γρήγορα η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Στο χώρο της υγείας είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και η αξιοποίηση των δεδομένων προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ελαχιστοποίησης της σπατάλης των διαθέσιμων πόρων.