Ομιλια 1

Ιωάννης Καντώρος, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

«Η καταπολέμηση της Ασφαλιστικής Απάτης στην Υγεία με «όπλο» τα δεδομένα και τους αλγόριθμους»
Η Ασφαλιστική Απάτη στον χώρο της Υγείας αναδεικνύεται σε σοβαρό θέμα για την ασφαλιστική βιομηχανία, σε όλον τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει σημαντικά εφόδια τα οποία -εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά- μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις και να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους.
Με τη σωστή πρόσβαση και χρήση δεδομένων, καθώς και με την σχεδίαση και υλοποίηση εξελιγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αυξάνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν -φυσικά, μέσα σε ένα όριο στατιστικής σημαντικότητας- πιθανά προφίλ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απάτη. Η αυτοματοποίηση, η ακρίβεια της πρόβλεψής τους και η επεκτασιμότητα των αλγορίθμων αυτών, είναι κάποια από τα πιο ουσιαστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης. Ο συνδυασμός των εν λόγω εξελιγμένων στατιστικών τεχνικών με τις πιο παραδοσιακές ασφαλιστικές τεχνικές αντιμετώπισης, όπως είναι η ανάληψη κινδύνων και η διαχείριση ζημιών, δημιουργεί ένα σημαντικό πλέγμα προστασίας και προσφέρει στους ασφαλισμένους καλύτερες και πιο ασφαλείς λύσεις.