Ομιλια 3

Μιλτιάδης Νεκτάριος, Πρώην Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Η Χρήση Νέων Τεχνολογιών Στην Οργάνωση Και Λειτουργία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων»
Παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις αναπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές για την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση των εν λόγω τεχνολογιών για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, ιδιαίτερα στους κλάδους μαζικών ασφαλίσεων Υγείας και Αυτοκινήτων. Η εγχώρια αγορά πρέπει να επενδύσει στη συνεργασία με τα εξειδικευμένα Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας, ούτως ώστε να καλύψει το μεγάλο κενό υστέρησης στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.