Ομιλια 2

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

«Τhe insurance fraud mechanism»
Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι 3 βασικές αιτίες συνθέτουν τον μηχανισμό που συντηρεί την ασφαλιστική απάτη .

  1. Η κακή νοοτροπία των ανθρώπων (Ηθικός Κίνδυνος)
  2. Το οικονομικό στρες ή οικονομική δυσχέρεια &
  3. Η έλλειψη ικανών μέτρων περιορισμού και ελέγχου.

Τα παραπάνω δομικά προβλήματα πυροδοτούν τόσο την Ευκαιριακή (Soft – Opportunistic fraud) όσο και την Προγραμματισμένη Απάτη (Hard fraud – Organized fraud) και προκαλούν σημαντικές απώλειες στην κοινωνία αλλά και στον θεσμό της ίδιας της ασφάλισης. Οι ζημιές είναι μεγάλες, κάποιες άμεσες «Οικονομικές» και κάποιες έμμεσες «Φήμης και Αξιοπιστίας».
Πληχθέντες της ασφαλιστικής απάτης είναι οι συνεπείς ασφαλισμένοι. Είναι οι τελικοί αποδέχτες του προβλήματος, οι οποίοι καλούνται να επωμισθούν το βάρος εικονικών ή υπερτιμολογημένων ζημιών, μέσω των ετησίων αυξήσεων και καταβολών στα συμβόλαια τους.
Στην προσπάθεια αναχαίτησης της ασφαλιστικής απάτης συντάσσονται νέες υπηρεσίες της επιστήμης υποσχόμενες λύσεις, ικανές να ελέγξουν το φαινόμενο. Η επαρκής ανάλυση δεδομένων και οι σύνθετοι μηχανισμοί αυτοελέγχου διαμορφώνουν έναν νέο αμυντικό μηχανισμό καθώς επιδιώκουν να περιορίσουν ένα πρόβλημα αρκετών δισεκατομμυρίων. Προασπιστές αυτής της προσπάθειας οφείλουν και πρέπει να είναι οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρίες ως θεματοφύλακες της ιδέας της ασφάλισης.