Χαιρετισμος

Αθανάσιος Κυριαζής, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων