Χαιρετισμος

Μιχαήλ Σφακιανάκης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς