Χαιρετισμος

Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς